Visie en missie

Visie

Weerbaarheid is een populaire term. Wie wil nou niet dat zijn kind sterk en weerbaar is? Er zijn tal van opvoedboeken, cursussen en trainingen te vinden die als doel hebben om kinderen weerbaar te maken. Wij hebben een ontdekking gedaan die het fundament is geworden van het werk van onze stichting. In het Bijbelboek Jozua lees je hoe Jozua voor de spannende, grote verantwoordelijke opdracht stond om het volk Israël het Beloofde Land binnen te leiden. Op meerdere plaatsen zegt God hem: ‘Wees sterk en moedig’. God geeft hem echter direct ook de reden waaróm hij sterk en moedig kan zijn: ‘Want Ik ben met u’. Door de Bijbel heen komen deze woorden regelmatig terug: ‘Wees sterk en moedig, want Ik ben met u’. Gods Naam JHWH betekent: ‘Ik zal er zijn’. De naam Immanuël betekent: ‘God is met ons’. En vlak voordat Jezus na Zijn opstanding terugkeert naar de hemel, zegt Hij: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’ (HSV). We zijn als mens kwetsbaar en zwak. Het is God, die ons sterk maakt. Dat is het fundament voor ons werk.

 

Missie

De stichting heeft ten doel om de omgeving van kinderen en jongeren te versterken, zodat kinderen en jongeren God kennen en weerbaar zijn.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  1. Het (doen) verzorgen van toerusting, coaching en advies aan kinderen, tieners, jongeren en hun opvoeders in de meest brede zin van het woord;
  2. Het op alle mogelijke manieren inspireren, motiveren en bewegen van volwassenen om zich in te zetten voor kinderen en jongeren.
  3. Het schrijven van boeken en artikelen.
  4. Het ontwikkelen van cursussen, trainingen, methodes, opleidingen en materialen.
  5. Het ondersteunen van en meewerken aan initiatieven die bijdragen aan de doelstelling van de stichting;
  6. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting beoogt het dienen van het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Stichting Maak ze sterk

Bathseweg 50
4411 RK Rilland
www.maakzesterk.nl
[email protected]

Zakelijke informatie

KvK: 72581719
ING: NL13INGB0009034463
Algemene voorwaarden
Privacy beleid
Disclaimer