Historie

Het boek

In 2014 schreven Erik Smit en Wietske Noordzij het boek ‘Maak ze sterk’. Paul Abspoel van Ark Media spoorde hen aan om hun kennis en ervaringen op het gebied van weerbaarheid in een boek te zetten. Alle drie zagen zij de behoefte van opvoeders aan bruikbare informatie en tips in de opvoeding en het sterk maken van kinderen en jongeren. En zij deelden de overtuiging dat God daar een onlosmakelijke rol in speelt.

In het boek geven Erik en Wietske ouders en opvoeders sleutels in handen om aan de slag te gaan met het sterk en weerbaar maken van kinderen en jongeren. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: zelfbeeld, gewetensvorming, pesten, omgaan met emoties, rouw en verdriet, seksualiteit en sociale media. Maak ze sterk is een prettig leesbaar boek, dat in 2018 de vierde druk (!) beleefde en dat voor vele opvoeders een kostbaar naslagwerk is geworden.

 

Raise Up

Op het boek kwamen zoveel reacties en zoveel vragen om toerusting en ondersteuning, dat Erik en Wietske zich verder zijn gaan toespitsen op het toerusten en ondersteunen van anderen, die zelf betrokken zijn bij kinderen en jongeren. Zij richtten hiervoor hun eigen organisatie Raise Up op. Raise Up is een denktank, kenniscentrum en trainingsorganisatie op het gebied van weerbaarheid, preventie en pastoraat aan kinderen en jongeren. Door het geven van trainingen en het delen van kennis en materialen willen we een beweging op gang brengen van mensen die vanuit Gods liefde en Zijn Woord de volgende generatie sterk maken.

Bij het boek Maak ze sterk ontwikkelden ze een cursus voor ouders en opvoeders. Al snel ontwikkelden zij hiervoor een trainerscursus, waardoor zij anderen in staat stelden om zelf de cursus aan ouders te geven. Dit werk groeide en groeide. Zij wilden zelf graag een kleinschalige organisatie blijven, die zich richt op schrijven, trainen en ontwikkelen. Dat bracht hen voor de keuze: of de beweging rondom Maak ze sterk klein houden, of het buiten Raise Up de ruimte bieden om verder door te groeien. Zij kozen voor dat laatste.

 

Een eigen stichting

Op 6 september 2018 werd stichting Maak ze sterk opgericht. Vanaf dat moment is er achter de schermen nog hard gewerkt aan alle administratie, organisatie en de website. Vanaf januari 2019 is de stichting officieel de lucht in gegaan. Sindsdien vallen de opvoedcursus Maak ze sterk, de trainerscursus Maak ze sterk, de opvoedevents Maak ze sterk en alles wat daarmee samenhangt onder de stichting. Daarnaast ontplooit de stichting nieuwe initiatieven. Dankzij allerlei vrijwilligers die zich verbonden voelen met de visie en de missie van Maak ze sterk, kunnen we zoveel mooie dingen met elkaar tot stand brengen!

 

Stichting Maak ze sterk

Bathseweg 50
4411 RK Rilland
www.maakzesterk.nl
[email protected]

Zakelijke informatie

KvK: 72581719
ING: NL13INGB0009034463
Algemene voorwaarden

Privacy beleid
Disclaimer