ANBI info

ANBI

De stichting beoogt met haar werk het algemeen nut. Ze heeft geen winstoogmerk. Op dit moment heeft de stichting nog geen ANBI status. Het proces van het aanvragen van deze status wordt binnenkort in gang gezet. Tot dat moment zijn giften aan de stichting zeer welkom, maar helaas nog niet aftrekbaar van de belasting.

 

Financieel beleid

Het is onze missie dat we kennis, ervaring vaardigheden zoveel mogelijk met elkaar gaan delen. Er groeit een generatie op die we mogen, moeten, toerusten, onderwijzen, begeleiden, liefhebben en beschermen. Daar hebben we God voor nodig, maar ook elkaar. Als je iets over hebt wat een ander nodig heeft, dan mag je het hem niet onthouden is een mooi bijbels principe. Zo zien wij het ook met kennis, ervaring en vaardigheden. We kunnen daarmee zo’n zegen voor elkaar zijn!

Al het werk doen we vrijwillig, dat kan ook. We maken natuurlijk wel kosten (o.a. voor locatie, catering, materialen). We geloven in het principe van bijdragen naar vermogen. Deelnemers mogen daarom bij onze events en trainingen, en ook voor onze workshops, bijdragen wat zij kunnen en willen missen. Dit geld gebruiken wij om de kosten te dekken. Indien we meer krijgen dan de benodigde kosten, dan besteden we het geld om andere onderdelen van ons werk te realiseren.

 

Bestuur

Ons bestuur (onbezoldigd) bestaat uit:

Dhr. E.A. Smit – voorzitter
Mevr. W. Noordzij – penningmeester
Mevr. S. Schutterop – secretaris
Dhr. R. Sanders – bestuurslid

 

Gegevens van de stichting

Stichting Maak ze sterk
Bathseweg 50
4411 RK Rilland
[email protected]
www.maakzesterk.nl

KvK nummer: 72581719
RSIN nummer: 859161730
Bankrekening: NL13INGB0009034463

 

Documenten

Statuten Stichting MZS

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Stichting Maak ze sterk

Bathseweg 50
4411 RK Rilland
www.maakzesterk.nl
[email protected]

Zakelijke informatie

KvK: 72581719
ING: NL13INGB0009034463
Algemene voorwaarden

Privacy beleid
Disclaimer